Arbetsträning

Vi erbjuder dig en arbetsplats med fokus på det friska, gemenskap och engagemang. Arbetsträning är en arbetsinriktad rehabiliteringsåtgärd som innebär att du är på arbetsplatsen utan krav på prestation. Arbetsträning på Fontänhuset Sköndal innebär att du deltar i arbetsuppgifter av olika karaktär. Du får möjlighet att utföra arbetsuppgifter sida vid sida med en handledare och andra medlemmar. På Fontänhuset Sköndal erbjuds du möjligheten att återerövra vilande förmågor, samt att utveckla ny kunskap och kompetens inom ett brett område av arbetsuppgifter. Tillsammans gör vi en arbetsplan där vi steg för steg arbetar mot dina mål. Här får du stöd utifrån dina specifika förutsättningar och behov.

Arbetsträning handlar om att delta i en arbetssituation, till exempel att umgås med arbetskamrater. Du får också bekanta dig med de krav och förväntningar som kan finnas på en arbetsplats. Målet är att du ska utvecklas och ta dig närmare arbetsmarknaden.

De arbetsuppgifter som utförs på Fontänhuset Sköndal är uteslutande arbete som uppstår i driften av vår verksamhet – en medlemsburen organisation för människor med erfarenhet av psykisk ohälsa. Här får du vara med och påverka.

Vi erbjuder arbetsträning i två enheter kontor och kök/trädgård. Utbudet av arbetsuppgifter är stort och varierande – från enkla dagliga rutiner till avancerade uppgifter och längre projekt. Utifrån eget intresse och förmåga väljer du vilken enhet samt vilka uppgifter du vill arbeta med. Det finns inga krav på förkunskap på ett Fontänhus, alla arbetsuppgifter är öppna för den som vill lära sig eller bara prova på. Du lär dig att utföra de olika uppgifterna med stöd av handledare och medlemmar. Du uppmuntras att testa nya saker och utmana sig själva i lämplig takt.

Arbetsträning på Fontänhuset Sköndal handlar till stor del om social träning förutom de faktiska arbetsuppgifterna. Att arbeta med andra och samverka är en viktig del i arbetsträningen. Att ingå i ett socialt sammanhang är viktigt och kan vara en nog så stor del av rehabiliteringen. En viktig del i Fontänhusets verksamhet är att bryta isolering.

Arbetsträning och ditt deltagande på Fontänhuset har som främsta mål att du ska må bättre och stärka din självkänsla. Här är det meningen att du ska känna dig delaktig och behövd. Fontänhuset Sköndal erbjuder en trygghet som kan vara svår att uppnå i andra sammanhang eller på andra arbetsplatser. På Fontänhuset finns andra människor med liknande erfarenheter. På Fontänhuset finns en helhetssyn när det gäller människor som lever med psykisk ohälsa och det handlar om mer än arbete och socialt sammanhang. Helhetssynen innebär stöd i stort och smått och en längre tidshorisont. Arbetsträningen och rehabiliteringen ska styras av den enskilde medlemmens önskan, ork och vilja med allt vad det innebär. Egenmakt helt enkelt.

Under arbetsträningen är det någon annan som utför de arbetsuppgifter som den som arbetstränar inte klarar av eller hinner med. Vi tror att arbetsträning leder till ökad självkänsla och självförtroende, vilket är av betydelse för återhämtningsprocessen. Genom att delta i Fontänhusets verksamhet utvecklar du som arbetstränar även andra färdigheter av betydelse för en eventuell återgång till arbetsmarknaden.

Arbetsträningen planeras av oss som arbetsgivare, Arbetsförmedlingen tillsammans med Försäkringskassan som bedömer om det är en effektiv rehabiliteringsåtgärd för just dig och andra enskilda patienter.