Intervju med Celina, praktikant på Fontänhuset Sköndal våren 2024

Vill du berätta lite om dig själv? 

Jag läser till socialpedagog på Stadsmissionens yrkeshögskola i Stockholm, första året av två. Innan utbildningen har jag arbetat i butik och på restaurang. På fritiden umgås jag med mina två barn, 2 och 4 år gamla. Jag skulle vilja lära mig att dreja, men det får nog vänta till att barnen är äldre. Jag har inga husdjur, men skulle kunna tänka mig en katt och hamster. 


Du har ju varit på Fontänhuset Sköndal någon vecka, vad är ditt intryck av vårt klubbhus? 

Då jag kom till Fontänhuset upplevde jag en varm och inbjudande atmosfär. Redan efter två dagar kände jag mig hemmastadd och bekväm i den nya miljön. Mitt intryck är att medlemmarna mår bra av att delta i verksamheten, att alla inkluderas och att ens personliga egenskaper tas till vara och respekteras. Jag tycker mig förstå att den gemensamma lunchen upplevs som ett positivt inslag av medlemmarna. För en billig penning bjuds på hemlagad och välsmakande mat, vilket inte alltid är något en orkar med att laga till där hemma. 


Kände du till Fontänhusmodellen innan din praktikplacering och vad hade du för förväntningar? 

Jag hade ingen direkt kunskap om Fontänhuset, utan det var min kursledare som föreslog mig att praktisera här. Jag förberedde mig bland annat genom att läsa på Fontänhuset Sköndals hemsida.  


Har du upplevt några utmaningar under din praktik? 

Jag har engagerat mig i ett nyligen startat projekt, Free Shop, där medlemmar kan lämna in kläder och också ta med sig det andra bidragit med.