Om angiverilagen. Vi anger inte.

Vi på Fontänhuset Sköndal har diskuterat på vilket sätt den nya angiveri-lagen skulle kunna komma att påverka oss på fontänhusen. Bakgrunden till idén är att Tidö-regeringen vill tvinga anställda inom bland annat vård, skola och socialt omsorgsarbete att ange papperslösa till gränspolisen, när någon i sin profession kommer i kontakt med papperslösa migranter (personer som befinner sig i Sverige utan giltig legitimation). Just nu pågår det namninsamlingar, demonstrationer och protestlistor för att uppmärksamma flera olika branscher på att detta krav är på gång. Det är ännu inte ett färdigt lagförslag, men riktningen är tydlig.  


Mängder av verksamheter har redan gått ut med att de kommer att vägra att ange papperslösa, även om det blir ett skarpt lagförslag. Göteborgs kommun och Östersunds kommun har redan sagt att de kommer strunta i denna lag, om det blir verklighet. Vi tar nu ställning mot det här lagförslaget. Vi på Fontänhuset Sköndal har tagit beslut om att vi aldrig kommer att ange papperslösa som vill ansöka om att bli medlem på vårt fontänhus, eller någon av deras anhöriga.  


Vi är fontänhus, inte gränspolis.  


Vill er verksamhet göra ett liknande ställningstagande så går det att skriva på en namninsamling, sätta upp affischer och framförallt prata på era hus för att uppmärksamma frågan. 
 
Skriv på namninsamling: Angiverilagen 
Affischer att sätta upp för den som önskar: Affischer om angiverilagen 


Med vänliga hälsningar, 
Från oss på Fontänhuset Sköndal