Arbetsplatspolicy

1. En plats att inspireras av.
Där du inte blir dömd eller bedömd, och med ett öppet bemötande där allas röst är lika mycket värd. Där alla bidrar efter sin egen förmåga.

2. En plats där vi behandlar alla med respekt och värdighet.
Fontänhuset Sköndal är medlemmarnas fristad där skämt och öppenhet välkomnas och diskriminering inte tolereras. Vi har alla olika syn på var gränsen går.

3. En plats där man ska känna sig trygg och bli väl bemött.
Ett kränkande beteende eller bemötande ska inte accepteras oavsett vem det gäller eller vilka som drabbas. Varje medlem och handledare ska medverka till en god miljö. Om du känner dig diskriminerad eller orättvist behandlad så ta upp det på det sätt du känner dig bekväm med. Vill du ha hjälp eller stöd finns handledare tillgängliga.

4. En plats där alla är välkomna och få vara sig själva.
På Fontänhuset Sköndal är vi kollegor och arbetar tillsammans. Vi vill ha en trevlig arbetsplats med en grupp som trivs och är trygga. Vi måste alla hjälpas åt att nå dit. Tänk på hur du vill bli bemött i ditt möte med andra. Oavsett bakgrund, etnicitet, religion, kön, ålder, sexuell identitet eller funktionsgrad är alla välkomna till Fontänhuset Sköndal.

5. Relationer och konflikter utanför huset får inte påverka husets miljö negativt.

6. En plats där vi tar hänsyn till varandra gällande samtalsämnen i grupp.
På Fontänhuset Sköndal fokuserar vi på det friska och livsbejakande. Alla medlemmar bör tillåtas få en plats för återhämtning och välmående. Därför uppmuntrar vi att samtal som berör psykisk ohälsa(A) eller kroppsfokus(B) tas enskilt eller i mindre grupper.

A) Psykisk ohälsa: till exempel samtal om mediciner, biverkningar, diagnoser och negativa erfarenheter av psykiatrin.

B) Kroppsfokus: till exempel samtal om vikt, skönhetshets, hudfärg, kroppslängd eller saker som påminner om självskadebeteende. Kort sagt, vi undviker att kommentera varandras kroppar.
 
7. Alkoholfri miljö
 Det får inte förekomma någon konsumtion eller påverkan av alkohol, narkotika eller missbruk av mediciner på Fontänhuset eller i Fontänhussammanhang, t.ex. sociala aktiviteter. Detta för att bidra till en trygg miljö.