Utvärdering av Fontänhusen i Sverige

Payoff har fått i uppdrag av Sveriges Fontänhus Riksförbund att genomföra en extern utvärdering av fontänhusens verksamhet i Sverige, med fokus på de samhällsekonomiska effekter som verksamheten skapar. Klicka på länken nedan för att ta del av utvärderingen. 

Illustration av Igor Kapustin från Ouch