Fontänhuset Sköndal är ett av 13 Fontänhus i Sverige och ett av fler än 300 Fontänhus i världen. Vi är en del av Clubhouse International – en organisation och världsomspännande nätverk vars målsättning är att nå och engagera människor med allvarlig psykisk ohälsa. Vi tillvaratar och utvecklar människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Tillsammans gör vi det vi kan för att minska psykisk ohälsa och bidra till människors psykiska välbefinnande. Fontänhusen är självständiga och drivs som ideella föreningar eller i form av stiftelser. Fontänhusmodellen är en evidensbaserad rehabiliteringsmetod för människor som lever med psykisk ohälsa.