Besök av socialborgarrådet på Fontänhuset Sköndal

Den 11 juni var socialborgarrådet Alexander Ojanne och besökte Fontänhuset Sköndal. Besöket inleddes med en medlemsledd guidad tur av huset. Efter det var det dags för fika med rabarberpaj och glass. Vi presenterade vår verksamhet och vi pratade om vilka arbetsuppgifter som finns och vilka idéer som präglar dem.  

Tillsammans hade vi förberett frågor om till exempel hur Fontänhusets verksamhet skulle påverkas av den nya socialtjänstlagen. Vi kan ännu inte utvärdera nya socialtjänstlagens långsiktiga effekter.  

Jag lärde mig att Stockholms stad är indelad i elva områden med varsin stadsdelsnämnd vars regler och ramverk sätts av socialborgarrådet. Det kom även upp frågor om finansiering i form av en grundfinansiering samt frågor kring lagen om valfrihet.  

Besöket avslutades med fotografering utanför huset. 


/Peter, medlem på Fontänhuset Sköndal