Kontor

 

På kontoret jobbar vi med administration, marknadsföring och enklare IT. Vi uppdaterar hemsidan, skriver broschyrer, gör affischer, fotograferar, uppdaterar sociala medier och deltar i digitala konferenser. Kontoret ansvarar för all informationen om huset, sköter receptionen och har hand om delar av ekonomin. Vi ansvarar också för att dokumentera besöksstatistik och att broschyrer om oss finns tillgänglig på närliggande psykiatrimottagningar och andra relevanta platser.

På kontoret har du även möjlighet att få stöd och hjälp att ta dig vidare till arbete och studier. Vi skriver CV, jobbar med individuella utvecklingsplaner, gör ansökningar och tränar på intervjusituationer bland annat. Du har även möjlighet att studera på distans med Mimi folkhogskola. En folkhögskola enbart för dig med psykisk ohälsa som behöver extra stöd och en trygg och lugn miljö.