Intervju praktikant

Intervju med Linnea, praktikant och socionomstudent 


Vill du berätta lite om dig själv? 


Socionomstuderande från SU och inga tidigare erfarenheter med behandling 


Nu har du varit på Fontänhuset Sköndal en tid, vad är ditt intryck av vårt klubbhus? 


Bra intryck, tycker om arbetslinjen eftersom den är effektiv. Tycker också att folk ser ut att trivas och att det finns en gemenskap i huset. 


Hur väl stämmer det in på vad du hade för förväntningar på din praktikplats innan du började? 


Blev tilldelad platsen genom högskolan. Önskade sig från skolan en ideel organisation i samverkan med socialpsykiatrin. Såg också fram emot att lära sig om hur platta organisationer fungerar och speciellt dynamiken mellan handledare och praktikant. Sökte om att få mer behandlande erfarenhet till kontrast med skolstudier. 


Kände du till fontänhusmodellen innan du kom hit för att praktisera? 


Hade hört talas om det. Kände inte till riktlinjerna förens jag kom till huset. Hade läst tidigare på websidan att fontnäshusmodellen var effektiv för många som sökte sig dit. Den arbetsinriktade dagen var också nytt. 


Har det varit några utmaningar? Beskriv någon eller några. 


Utmaningen har varit att bemöta och jobba med personers olikheter samt att stötta individuellt. 


Vad är det bästa med Fontänhuset Sköndal? 


“Det bästa med Fontänhuset Sköndal är att se vad huset betyder för medlemmarna och att den fyller en viktig funktion i människors liv.” - Linnea


Skulle du rekommendera vårt klubbhus till vänner, närstående eller andra med erfarenhet av psykisk ohälsa? 


Det skulle jag, jag står bakom husets riktlinjer. Psykisk ohälsa är ett brett begrepp och huset anpassar sig till varje individs förmåga och vilja.