Våra enheter

Du behöver inte ha några speciella förkunskaper för att delta i våra enheter. Som medlem kan du också komma med egna idéer att förverkliga!

Vi har två enheter: Kontor samt Kök & Trädgård.
Under dessa finner du ett flertal arbetsgrupper att tillhöra och prova på.
Det är frivilligt vilken enhet och vilka arbetsgrupper du vill tillhöra.