Ekohuset Fontänhuset Sköndal

Världen står inför en enorm utmaning vad gäller både minskandet av fossila bränslen, och värnandet av den biologiska mångfalden. Fontänhuset Sköndal har en unik lantlig geografisk plats, och en stor trädgård som ger oss möjligheter till att arbeta på ett hållbart sätt. Samt utveckla strukturer som är positivt för både minskat användande av fossila bränslen i verksamheten, samt för ett bevarande av den biologiska mångfalden.

Vi vill vara ett hus som tar ekologiskt ansvar. Vi arbetar utifrån vår givna geografiska position, de riktlinjer och mål vi har att förhålla oss till, samt den grupp av människor som är Fontänhuset Sköndal. Med målet att vara ett ekohus vill vi utvärdera, bygga vidare på och undersöka vilka nya steg vi kan ta för att arbeta mer hållbart, ekologiskt och framtidssyftande.

Vad har vi gjort hittills i processen att bli ett ekohus?  

Vi har blivit bilfria, och använder oss numera av en lådcykel med elbatteri, samt en extra elcykel.

Vi äter vegetarisk mat på huset

Vi äter mycket av det vi själv odlat

Vi odlar tillsammans i trädgårdsenheten på ett sätt som skapar bättre jordkvalité och berikar vårt närområde

Vi hämtar och tar hand om butikers matsvinn 

Vi eftersträvar att handla ekologiskt och hållbart

När vi behöver bygga eller konsumera något gör vi det tillsammans. Vi förädlar, lagar och bygger nytt utifrån det vi har (i den mån det är möjligt)